האימון בקבוצה – מה יתרונו ?

 

סינרגיה - יש בכוחה ובעוצמתה של הקבוצה כדי להניע, לתמוך ולהוציא לפעולה כל מתאמן כפרט.

 

האדם הוא יצור קבוצתי  בבחינת  "כולנו רקמה אנושית אחת". האימון בקבוצה מחזק במתאמן את תחושת האוניברסאליות-
ההרגשה שאינו  לבד, שהאתגרים וההתמודדויות שלו הם מנת חלקם  של פרטים אחרים בקבוצה. בו בזמן, ההבדלים
והשונות בין החברים משמשים משאב ללמידה, להתפתחות ולפעולה.

 

בני אדם מתפתחים בתוך יחסים-האימון בקבוצה מספק למתאמן הזדמנות לחשיבה אחרת, פנימית ומשתפת כאחת,
בהיותו ראי רחב ומעצים, המגביר את  מודעותו של המתאמן לדפוסיו האישיים ולהתנהגויותיו .

 

ההתנסות באימון קבוצתי מעניקה למשתתפים תחושה של שייכות כמקור-כוח להתמודדויות שבדרך.  

 

האימון בקבוצה מספק תמיכה והיזון חוזר להתקדמות המתאמן במסע האישי לקראת עתידו .

 

האימון בקבוצה מהווה זרז לתהליכי שינוי- התהליך המתרחש בקבוצה מאפשר למתאמנים להגביר את הבנתם ביחס
לתהליכי שינוי והתנסות בפועל במילוי משימות אישיות. כמן כן, מגביר התהליך את תחושת המסוגלות האישית והכוח
לחולל את השינוי המיוחל.

 

האימון בקבוצה  מאפשר למתאמנים לרכוש מיומנויות אישיות- הקבוצה מהווה מעבדה לימודית וחווייתית ובכך משמשת 
מקור לצמיחה ולהתפתחות אישית.