ליווי והנחייה של צוותים במערכת החינוך -רשימה חלקית

1. ליווי וסופרוויז'ן עבור מנכ"ל המוסד.

ליווי מנהל-ת חדש-ת, ליווי מנהל-ת ותיק: נוכח קונפליקטים בהנהלה/בארגון,  פיתוח עבודת צוותים, טיוב ורענון האווירה בארגון, התמודדות עם גורמים
בסביבת המערכת, ניהול עצמי ו"ריקוד" עם העומס, ניהול בי"ס גדול – להיות קרוב ולהרגיש מעורב, הליכה לקראת פרוייקטים חדשים, גיוס/ רתימת אנשי
צוות למבצעים ותכניות חדשות, מניעת היעדרויות, משמעת בעידן פוסט-מודרני, חינוך "מזמין", אימון המנהל-ת לביצוע עצמי של הנושאים ב-2-7 שלהלן ועוד.

 

2. הנחייה ואימון עבור צוות ההנהלה.

הנושאים בסעיף 1 גם יתאימו לצוות הנהלה (תלוי המבנה הארגוני במוסד הנדון). בנוסף: לחיות במקום שני ולהרגיש ראשון, סוגיות בניהול – ניהול עצמי
וניהול עמיתים, תקשורת עם הצוות, משימתיות ועמידה ביעדים ועוד.

 

3. אימון וליווי עבור רכזי בתים / שכבות.

ניהול עמיתים, עבודת המעקב, האצלת סמכויות, העצמה אישית והעצמת המחנכים, התמודדות עם קהלים שונים: מורים, הורים, תלמידים - תקשורת
אפקטיבית; פיתוח יוזמות של מחנכים ושל תלמידם; להעז לחדש ועוד.

 

4. הנחייה ואימון לרכזי מקצועות / מגמות.

ניהול הצוות - העצמת הרכז לקראת חדשנות, עמידה בלוח זמנים, פיתוח יוזמות, תקשורת  "אחרת" עם התלמידים, גאוות יחידה, ועוד.

 5. הנחייה ואימון למחנכים.

העצמה אישית לעבודה מול אוכלוסיות תלמידים שונות, מעקב אחר הפרט והקבוצה, דמוקרטיזציה מבוקרת של הכיתה, ניהול הכיתה על כל היבטיה
(בעלות על התהליך), מניעת היעדרויות, עבודה על כיבוד הסמכות של המורים המקצועיים, מיומנויות הקשבה ועוד.

 

6.  הנחייה ואימון למורים.

מיועד למורים מקצועיים, שיהיו מוכנים להיכנס לתהליך שיוביל אותם לסגנון "אחר" בכיתה. מסוגלות עצמית ומתן לגיטימציה למסוגלויות התלמידים,
קביעת יעדי הוראה-למידה.

 

7.  הנחייה ואימון לצוות המינהלתי.

חשיבותם של האנשים במשרדים, המהווים "כרטיס הביקור" המוסד,הנה רבה. ובוודאי, לא נעלמת מעינינו גם חשיבותם של האנשים הטכניים וצוות
התחזוקה, בתקשורתם השוטפת בחצר, כשנדרש מהם לתפקד "כאילו" הוכשרו לעבודה בבית-הספר והם נטולי כישורים לכך.

השקעה בצוות המנהלתי נותנת את אותותיה ישירות באווירה הכללית במוסד. עבורם: תקשורת בין-אישית לעבודה עם קהלים שונים. יעילות בעבודה,
תחושת אחריות אישית, הערכה עצמית ועוד.