מעוניין להגיע לערב היכרות?

ניתן לפנות לרישום לצפורה זקס –  050-7834116

zipora@kavanot.il/  kavanot@gmail.com